Polisaspiranten i fokus – en handbok för utbildare

Hur vägleder man på bästa sätt en polisaspirant in i ett komplext yrke? Möt författare Bengt Bergman som skrivit den nya boken Polisaspiranten i fokus – en handbok för utbildare. Boken bygger på forskning och erfarenheter av polisutbildning i Sverige och ger en förståelse för det sammanhang en polisutbildare befinner sig i samt erbjuder konkreta verktyg i det vägledande uppdraget.

Hur gick dina tankar när du skrev boken? Varför kom den till?

– I min forskning och i uppdraget inom polisutbildning har jag upptäckt aspirantinstruktörernas viktiga roll och den brist på förberedelse de har. Eftersom jag även blivit kursansvarig för en ny utbildning för instruktörerna på Polismyndigheten kändes det naturligt att samla tjugotre års utbildning och forskning på Polismyndigheten, i en komprimerad och mer användbar form.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?

– En ny polis kastas idag ut i ett mer komplicerat och riskfyllt yrke än förut. Genomsnittsåldern och yrkeserfarenheten hos de instruktörer som ska vägleda polisaspiranter har under de senaste åren minskat drastiskt. I och med det uppkommer en risk att nya poliser inte får den grundtrygghet som de behöver i rådande situation. Detta måste vi kompensera för genom att förbättra instruktörernas förberedelser för att utbilda.

Vad hoppas du att läsaren kommer att ta med sig efter att ha läst boken?

– Boken kombinerar teoretiska förklaringsmodeller och erbjuder även konkreta verktyg i vägledningsvardagen med polisaspiranter. Detta hoppas och tror jag skapar ett ”Jaha!” hos läsaren.

– En bok av detta slag, som riktar sig rakt mot undervisningsverksamhet inom polisen, är ovanlig. Sedan är polisyrket i sin maktutövning specifikt, vilket ställer utbildningsfenomen på sin spets. Aspirantutbildningen innehåller också en genomtänkt, men även bitvis brutal bedömning av kompetensen hos blivande poliser. En aspirant riskerar att efter två och ett halvt års utbildning underkännas i sitt drömyrke. Detta tvingar oss på Polismyndigheten till än mer skärpta verktyg för att vägleda och bedöma på ett rättssäkert och humant sätt. Sista delen av boken riktar sig även till de polislärare som undervisar på polisprogrammet.

Vad är det som instruktörer tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa?

– Nya instruktörer har allt färre år i tjänst bakom sig och de tycker att det är knepigt att vägleda när de själva är så nya i yrket. Situationen är dock som den är och jag tror att upplägget på den här boken ger dels större förståelse för utbildningsuppdraget genom viss teoretisk koppling, dels hjälp i rollen.

Av vem och var kan boken användas?

– Boken blir redan nu en kursbok eller handbok i den nya e-kursen ”Aspirantinstruktör” inom Polismyndigheten. Den kan även användas av lärare på polisprogrammet för att förstå den situation som deras polisstudenter hamnar i efter teoretisk examen. Dessutom kan en polisutbildare utan pedagogisk utbildning få verktyg för att genomföra sin undervisning. En polisstudent som läser boken får även en bra insikt i det som väntar under aspirantutbildningen.

– Boken kan även intressera utbildare inom andra verksamhetsförlagda yrkesutbildningar, till exempel VFU-handledare på utbildningar till sjuksköterska, lärare eller socionom.

Bokens författare

Bengt Bergman är filosofie doktor i pedagogik och har sedan år 2000 arbetat med utbildning av polisstudenter och poliser vid Polismyndigheten och Södertörns högskola.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Polisaspiranten i fokus – en handbok för utbildare 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

05 Sep 2023