Polisförhör, metoderna, forskningen och lagen 2 uppl

Polisförhör, metoderna, forskningen och lagen 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
I Polisförhör – Metoderna, forskningen och lagen beskriver författaren utförligt hur skickliga förhörsledare arbetar. De ställer frågor, lyssnar, får människor att minnas och lägger pussel. Ibland frågar de efter detaljer, ibland lyssnar de tålmodigt till långa och osammanhängande berättelser. För den oinvigde kan det förefalla som trevande och oorganiserade samtal, men skenet bedrar.

Boken presenterar en detaljerad arbetsordning för polisförhör, den så kallade PEACE-modellen. Modellen kan liknas vid en verktygslåda som kan fyllas med en lång rad metoder, var och en anpassad för olika situationer. För att metoderna ska kunna tillämpas optimalt beskrivs även deras teoretiska bakgrund och syften samt praktiska och juridiska begränsningar. Beprövad erfarenhet och forskning fogas i boken samman med juridik och organisatoriska rutiner till en helhet.

Metodiken kan vara användbar för alla yrkesgrupper som arbetar med utredande samtal, till exempel socialsekreterare, frivårdsinspektörer och försäkringsutredare. Men boken är i första hand en lärobok för grund- och vidareutbildning av förhörsledare inom Polismyndigheten.

Denna andra upplaga är grundligt reviderad och uppdaterad såväl vad gäller forskning som metodutveckling och juridik.

Ola Kronkvist är lektor i polisvetenskap och arbetar på Institutionen för polisiärt arbete vid Fakulteten för samhällsvetenskaper på Linnéuniversitetet. Hans forskning är främst inriktad på polisförhör med misstänkta för grova brott, tillförlitlighetsbedömningar, informationsflöde och mänskliga rättigheter i utredningsprocessen. Ola har bakgrund som polis och fritidspedagog.

  • Artikelnr : 51105536
  • Sidor : 256
  • Upplaga : 2.4
  • Utgivningsår : 2020