Polisförhör – ett sofistikerat pusselarbete

I boken Polisförhör beskrivs utförligt hur skickliga förhörsledare arbetar. De ställer frågor, lyssnar, får människor att minnas och lägger pussel. För den oinvigde kan det ibland förefalla som trevande och oorganiserade samtal, men skenet bedrar. Nu har boken Polisförhör kommit i en ny, reviderad upplaga – möt Ola Kronkvist, författare och lektor i polisvetenskap verksam på polisprogrammet vid Linnéuniversitetet.
 
 

Vad är nytt i den nya upplagan, och varför var det viktigt att få med?
 – Lagstiftning ändras ofta och forskning på området går snabbt. I denna andra upplaga är därför avsnitten om metodutveckling, forskning och juridik uppdaterade. Dessutom har det tillkommit avsnitt om förhör vid utredning av brott i nära relationer.

– I takt med att rättspsykologin och kriminaltekniken utvecklas ställs högre krav på den muntliga bevisningen under rättegången. En förhörsteknik som inte följer gällande rätt, vetenskap och beprövad erfarenhet kommer på goda grunder att ifrågasättas och riskerar dessutom lämna stora kunskapsluckor i utredningsmaterialet.

 
Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?

 – Till skillnad från annan facklitteratur på området utgår boken från både beprövad erfarenhet, forskning och gällande rätt. Dessa tre kunskapsområden är alla nödvändiga för att man ska kunna bli en komplett förhörsledare.
 
Vad hoppas du att läsaren ska få med sig?
 – Efter att ha läst boken kommer studenten att vara redo att planera, genomföra och utvärdera förhör inom de flesta utredningssammanhang.
  
– Studenter har ofta problem att kombinera teori och praktik. I förhörsrummet behövs inte bara omfattande kunskaper inom rättspsykologi och juridik, utan också en god förståelse för förhörets roll i utredningsarbetet och utredningens roll i rättsväsendet. Boken tecknar både de stora sammanhangen och detaljerna inom relevanta kunskapsområden och rustar studenten väl för sin praktik.
 
Vem  är boken tänkt för?
 – Boken är i första hand skriven som en komplett lärobok i grundutbildning för förhörsledare inom polisen. Den fungerar dock utmärkt även för de som håller andra typer av utredande samtal, till exempel inom rättsvårdande myndigheter, socialtjänst och försäkringsbolag. Bokens juridiska kontext hör rättsväsendet till, men den beteendevetenskapliga bakgrunden, planering, strategi och utvärdering är användbar i alla utredande samtal.

Ola Kronkvist är lektor i polisvetenskap och arbetar på polisprogrammet vid Linnéuniversitetet. Hans forskning är främst inriktad på polisförhör med misstänkta för grova brott, tillförlitlighetsbedömningar, informationsflöde och mänskliga rättigheter i utredningsprocessen. Ola har bakgrund som polis och fritidspedagog.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Polisförhör - metoderna, forskningen och lagen

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

08 Feb 2021