Ledarskapskompetens - leda, lära och utveckla

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Kan vem som helst bli ledare? Kan den som redan är ledare bli en bättre ledare? Det finns inte några enkla svar på dessa frågor. Utgångspunkten i den här boken är emellertid att förmågan att leda inte är något medfött utan något man lär sig genom att utveckla och förfina en uppsättning mer eller mindre nödvändiga kompetenser. Detta är också grunden i ett kompetensperspektiv på ledarskap.

I boken presenterar författaren ett antal kompetenser som har betydelse för ledarskap, som till exempel kommunikationskompetens och relationskompetens. Sammantaget handlar dessa kompetenser om att förstå sig själv, sina medarbetare och sin verksamhet i ett större sammanhang.

Boken är indelad i fyra delar. Del 1 lägger grunden för den ledarskapsmodell som boken är uppbyggd kring. Del 2 och 3 ger en fördjupad beskrivning av de olika kompetenser som utgör modellens huvud- och bikomponenter. I del 4 presenteras jämförelser med andra ledarskapsteorier samt konkreta exempel på hur modellen kan tillämpas i olika verksamheter och situationer.

Boken riktar sig till blivande och verksamma ledare. Syftet är att ge läsaren dels en djupare förståelse för vad det innebär att vara ledare, dels hjälp i att utöva ledarskapet. 

Mikael Jensen är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet. Han forskar om lärande, kunskapsdelning, kommunikation och ledarskap.
 

  • Artikelnr: 51107554
  • Sidor: 272
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2022
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 2, 2023.
Lektör Björn Nilsson

Det genomgående i denna nya bok är ett kompetensperspektiv på ledarskap med fokus på ett flertal kompetenser av olika dignitet, t.ex. kommunikation, relationer, problemhantering, beslut, motivation, feedback och självkännedom. Innehållet är digert och uppdelat i fyra delar, där den första berör exempelvis en introduktion till kunskapsbegreppet och en beskrivning av idén om ledarskapskompetens. Bokens andra och tredje del tar i huvudsak upp en fördjupad genomgång av olika ledarkompetenser och den sista delen innehåller en jämförelse med andra synsätt på ledarskap och hur kompetensperspektivet kan tillämpas i olika organisationer. Flera konkreta exempel underlättar förståelsen av hur dessa kompetenser kan användas i praktiken. Sammantaget utgör boken Ledarskapskompetens en rikhaltig, detaljerad och mångsidig genomgång av kompetenssynsättet som är till stor nytta för målgruppen, som är chefer och ledare inom olika verksamhetsområden. Illustrationerna består av ett antal diagram i svartvitt.