Mikael Jensen

Mikael Jensen

Mikael Jensen är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet. Han har forskat om lärande, kommunikation och ledarskap som alla är väsentliga delar inom utbildningssektorn.

Mer info om Mikael Jensen: https://www.mikaeljensen.nu/

Produkter av Mikael Jensen