Mikael Jensen

Mikael Jensen

Mikael Jensen är universitetslektor vid avdelningen för utbildningsledarskap, Göteborgs universitet. Han forskar om och utbildar inom kommunikation respektive ledarskap och den skärningspunkt där dessa fält möts.

Mer info om Mikael Jensen: https://www.mikaeljensen.nu/

Produkter av Mikael Jensen