E-bok
Förändringsperspektiv på äldreomsorg,  e-bok

Förändringsperspektiv på äldreomsorg, e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Medborgarskap i ett välfärdssamhälle innebär att samhället träder in när medborgare av olika skäl inte förmår lika mycket som tidigare, eller i jämförelse med andra i samma ålder. Man har alltså en funktionsnedsättning och behöver stöd för att kunna leva som andra. Problemet är att människors funktionsnedsättning bedöms olika beroende på när i livet den har uppstått: före eller efter 65 års ålder, där möjligheterna till hjälp minskar efter 65.

I denna bok har några av Sveriges främsta äldre- och funktionshinderforskare samlats för att undersöka skillnaderna i lagstiftning, forskning, politik och praktik vad gäller hjälp till människor i olika åldrar. Där formuleringarna kring funktionsnedsättning och -hinder stöttar människors rätt till lika levnadsvillkor, är det svårare för äldre att, utifrån lagstiftning och policydokument, hävda samma rätt.

Genom att använda begrepp och företeelser från funktionshinderområdet, pekar författarna på skillnader i medborgerliga rättigheter som är kopplade till ålder. På så vis skapar de nya spännande perspektiv som kan leda förändringsarbetet mot en annorlunda äldreomsorg.

Stina Johansson (red.) är professor emerita i socialt arbete och arbetade tidigare vid Umeå universitet.

Annika Taghizadeh Larsson (red.) är fil.dr och lektor vid Äldre och åldrande, Nationella institutet för forskning om äldre och aldrande (NISAL), Linköpings universitet.

Petra Ahnlund är lektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Katarina Andersson är docent och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Magdalena Elmersjö är fil.dr och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

Sara Erlandsson är fil.dr och forskare i socialt arbete, Stockholms universitet.

Tove Harnett är fil.dr i gerontologi och lektor i socialt arbete. Hon arbetar som forskare och lärare i socialt arbete vid Lunds universitet.

Håkan Jönson är professor i socialt arbete, Lunds universitet.

Rafael Lindqvist är professor i sociologi, särskilt funktionshinderforskning, Uppsala universitet.

Lennart Sauer är fil.dr och lektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Han är också knuten till Centrum för funktionshinderforskning vid Umeå universitet.

Maria Wolmesjö är fil.dr och universitetslektor i socialt arbete vid Avdelningen för socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

  • Artikelnr : 51108971
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2022