Stina Johansson

Stina Johansson

Stina Johansson är professor emerita i socialt arbete vid Umeå universitet. Hennes forskning handlar om äldreomsorg med fokus på omsorgsetiska frågor och professionalisering. Som pensionär har hon skaffat sig en bred erfarenhet av äldres föreningsliv och medverkar i Uppsala senioruniversitetet kring frågor om välfärd.

 

Produkter av Stina Johansson