På saklig grund, 3 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Den här boken är inriktad på grunder vid utredningsarbete inom socialtjänsten, såsom begrepp och principer i utredningsarbetet samt frågor om logik och källkritik. Författarna diskuterar olika arbetssätt och poängterar vikten av saklighetskrav för uppgifter som behandlas i utredningen. I boken presenteras också olika sätt att analysera utredningsmaterial, vilka olika problem och felkällor som man ofta stöter på, samt vad man kan tänka speciellt på vid bedömning och beslut.

Boken tar upp relevant juridik inom området och har även en kognitionspsykologisk profil, vilket innebär ett fokus på tänkande hos såväl utredare som källor i utredningsarbetet. Boken är lämplig både för grundutbildning för socionomstuderande och för yrkesverksam socialtjänstpersonal. Andra som kan ha nytta av boken är klienter, engagerade anhöriga och ombud vid socialtjänstens utredningar, men även personal vid utrednings- och behandlingshem.

I denna tredje upplaga har bokens juridiska delar reviderats och uppdaterats.

Bo Edvardsson är docent i psykologi, leg. psykolog och docent i socialt arbete. Han har mer än 30 års erfarenhet av att utbilda, forska och handleda inom socialt arbete, och av stora mängder klientkontakter och sakkunniggranskningar av utredningar inom socialtjänstens område.

Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt. 

  • Artikelnr: 51105673
  • Sidor: 280
  • Upplaga: 3.2
  • Utgivningsår: 2021
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 9, 2021.
Lektör Björn Nilsson

Författarnas syfte med boken är att beskriva grunderna för utredningsarbete, framför allt inom socialtjänsten då fokus ligger på barn. Innehållet är rikt och mångsidigt […] Texten utgör en informativ och detaljerad framställning med många infallsvinklar som är av relevans även för utredningsarbete som inte direkt berör socialtjänst. Sammantaget är På saklig grund en mycket användbar handbok och uppslagsbok för olika målgrupper, främst personer verksamma inom socialtjänsten och studenter som läser socialt arbete. Genom att bl.a. juridiska aspekter har reviderats och uppdaterats bör tidigare upplaga bytas ut.