Lotta Vahlne Westerhäll

Lotta Vahlne Westerhäll

Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt och seniorprofessor vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon har i sin forskning ägnat sig åt många delar av den offentliga rätten men främst socialförsäkringsrätten, socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt EU-rätten på dessa områden. Under de senaste åren har hon sysslat med rättsliga frågor rörande den psykiatriska tvångsvården. 

Produkter av Lotta Vahlne Westerhäll