Reflektion i socialt arbete

Redskap för lärande och förändring

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Reflektion är ett verktyg för att knyta samman teori och praktik genom de erfarenheter vi gör. Reflektion är också en strategi för ett livslångt lärande. Målet är att utveckla ett gott yrkesmässigt omdöme för att kunna fatta väl underbyggda beslut. 

Det sociala arbetet utförs av människor, handlar om människor och syftar till att förbättra och skapa livsvillkor som alla kan leva och utvecklas i. Det är inte något vi lär oss en gång för alla utan socialarbetaren behöver kunna omvandla sina erfarenheter till kunskap. I denna process spelar reflektion en central roll. Reflektion handlar om att förändra vårt sätt att tänka och att lära sig mer om vilka vi är som människor och medmänniskor, som yrkesverksamma och kollegor. 

I den här boken visar författaren hur reflektion stimulerar till lärande och förändring i den praktiska vardagen på en mer komplex nivå än vad som sker i ett dagligt samtal eller vid erfarenhetsutbyten i exempelvis rapporter eller undervisning. 

Kristin Bie har tidigare arbetat som universitetslektor vid Høgskulen på Vestlandet och som konsult inom kommunal vård och omsorg. Hon har lång erfarenhet av undervisning och vägledning av studenter, liksom fortbildning av anställda inom vården.

Översättning: Birgitta Önnerfält

Fackgranskning: Leili Laanemets, universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet 

  • Artikelnr : 51104577
  • Sidor : 128
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 2, 2022.
Lektör Maria Fridstjerna

Reflektion är centralt i socialt arbete, såväl för att kunna bidra till att skapa bättre livsvillkor för människor som att utvecklas i sin roll som socialarbetare. […] Åtskilliga aspekter av reflektion belyses på ett överskådligt sätt i de sju kapitlen och konkreta exempel att reflektera kring ges löpande i texten. Boken uppmanar till kritiskt tänkande, diskussion och frågasättande. Reflektion beskrivs som ett verktyg för att binda samman teori och praktik baserat på våra erfarenheter och som en ständigt pågående process i syfte att utvecklas i sin profession. Författaren belyser komplexiteten i begreppet och visar hur vi genom reflektion stimuleras till lärande och utveckling. Bokens format (11 x 16 cm) och plats för egna anteckningar gör att den lämpar sig väl att ha med sig och kunna ta fram på vägen när tankar föds och observationer görs, såväl i den yrkesverksamma socionomens arbete som i studentens utbildningstillvaro.