Kristin Bie

Kristin Bie

Kristin Bie har arbetat som lektor vid sjuksköterskeutbildningen, och då särskilt med reflektion vid vägledning av studenter. Hon arbetar i dag vid utvecklingscentrat i Björgene där hon leder etikrådet för hälso- och omsorgsarbete och anordnar kurser för etikvägledare.   

 

Produkter av Kristin Bie