Utredningsarbete i den sociala barnavården, 2 uppl.

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Socialtjänsten ansvarar för att socialt utsatta barn och unga får rätt stöd och skydd. En stor del av den sociala barnavårdens arbete består därmed av att bedöma behov av insatser samt följa upp beslutade åtgärder, vilket sker genom utredningsarbete. Men vad innebär utredningsarbete i praktiken? Vilka olika utredningspraktiker finns och vad kännetecknar dessa?

Författarna går igenom de formella regler som omger arbetet, men i boken beskrivs också vad det innebär att utreda barns behov och föräldrars förmåga. Efter att barnets behov har klargjorts kan ytterligare utredningspraktiker ta vid, som placering och uppföljning av vård utanför det egna hemmet och utredning av familjehem. Det kan även leda till samverkan med rättssystemet, som i utredningar där tvångsvård föreslås, och i utredningar där barn misstänks för eller själva har utsatts för brott. I boken analyseras dessa olika utredningspraktiker, samt de utmaningar som den sociala barnavården står inför framöver.

Boken riktar sig huvudsakligen till studenter och praktiker i socialt arbete och närliggande samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Den är användbar i kurser med inriktning mot socialt arbete med barn och unga, utredningsarbete och socialrätt.

Lina Ponnert (red.) är fil. dr i socialt arbete och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Susanna Johansson, fil. dr i rättssociologi och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Sofia Linderot, socionom, fil. lic. i socialt arbete, universitetsadjunkt vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Bodil Rasmusson, socionom, fil. dr i socialt arbete och f.d. universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Margareta Regnér, socionom, fil. dr i socialt arbete, leg. psykoterapeut med familjeinriktning, handledare i psykosocialt arbete och f.d. universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

  • Artikelnr : 51100746
  • Sidor : 184
  • Upplaga : 2.2
  • Utgivningsår : 2018