Lina Ponnert

Lina Ponnert

Lina Ponnert är socionom och docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning fokuserar huvudsakligen förhållandet mellan rätten och det sociala arbetets praktik och professionellas bedömningsarbete och beslutsfattande. Utgångspunkten för hennes forskning har varit den sociala barn- och ungdomsvården utifrån socialtjänst och tvångsvård av barn och unga.

Produkter av Lina Ponnert