Utredningsarbete i den sociala barnavården 3 uppl.

Utredningsarbete i den sociala barnavården 3 uppl.

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-08-19
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Socialtjänsten ansvarar för att utreda socialt utsatta barn och unga och bedöma behov av insatser och skydd samt följa upp beslutade åtgärder. Men vad innebär utredningsarbete i praktiken? Vilka olika utredningspraktiker finns och vad kännetecknar dessa?
Efter att barnets behov har klargjorts kan ytterligare utredningspraktiker ta vid, som placering och uppföljning av vård utanför det egna hemmet och utredning av familjehem. Det kan även leda till samverkan med rättssystemet, som i utredningar där tvångsvård föreslås och i utredningar där barn misstänks för eller själva har utsatts för brott. Författarna går igenom de formella regler som omger arbetet och analyserar dessa olika utredningspraktiker, samt de utmaningar som den sociala barnavården står inför framöver. 
I denna tredje upplaga har samtliga kapitel uppdaterats vad gäller rättslig reglering och forskningsperspektiv. Kapitlen om utredningspraktikerna när barn kan ha upplevt eller utsatts för våld och när barn och unga misstänks för brott är nya och behandlades tidigare i ett gemensamt kapitel. Kapitlet om familjehemsutredningar har nya författare och nytt innehåll.
Boken riktar sig huvudsakligen till studenter och praktiker i socialt arbete och närliggande samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Den är användbar i kurser med inriktning mot socialt arbete med barn och unga, utredningsarbete och socialrätt.

Lina Ponnert (red.), socionom, docent i socialt arbete och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Martin Bergström, socionom, docent i socialt arbete och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Susanna Johansson, docent i socialt arbete och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Sofia Linderot, socionom, fil. dr i socialt arbete och f.d. universitetsadjunkt vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Bodil Rasmusson, socionom, fil. dr i socialt arbete och f.d. universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

  • Artikelnr: 51109763
  • Sidor: 184
  • Upplaga: 3.1
  • Utgivningsår: 2024