Didaktik för hem- och konsumentkunskap
Prova

Didaktik för hem- och konsumentkunskap

Nyhet!
Av , Karin Höijer
Bok
Privatkund? Läs mer här

Hem- och konsumentkunskap är ett mångvetenskapligt ämne som har en nära relation till hemmet. Det handlar om hur vi agerar i vardagen och hur vi förhåller oss till varandra och till vår omvärld. Ofta förknippas hem- och konsumentkunskap med matlagning och klassrummet är utformat med köksenheter. På de flesta lektioner lagar eleverna mat och är därmed mycket aktiva. Maten är ett viktigt läromedel i undervisningen och genom maten får eleverna möjligheter att utveckla kunskap om komplexa områden så som hälsa, rättvisa, ekonomi, jämställdhet och miljö ur ett hushållsperspektiv.

Att undervisa i hem- och konsumentkunskap kan alltså vara en utmaning. I denna bok ges underlag och redskap för att reflektera över undervisningen i ämnet. Boken spänner över ett brett fält och den ger en inblick i den aktuella didaktiska forskningen inom hem- och konsumentkunskap. Som stöd för den didaktiska reflektionen presenterar författarna didaktiska modeller och teorier. I boken diskuteras också olika frågor som berör undervisningens innehåll och genomförande: hur läraren kan hantera kontroversiella frågor, grupparbetets respektive lokalens roll samt ämnets språk och begrepp.

Karin Hjälmeskog är doktor i pedagogik och docent i didaktik, verksam vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Karin Höijer är doktor i kostvetenskap och arbetar som universitetslektor i Mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

 • Artikelnr: 51100463
 • Sidor: 184
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2019
 • Recensioner

  Boken Didaktik för hem- och konsumentkunskap problematiserar skolämnets didaktiska perspektiv med stöd av aktuell forskning. Som ämne betraktat har hem- och konsumentkunskap en ställning där både kost, hälsa, miljö och ekonomi ur ett hushållsperspektiv och samhällsperspektiv inryms. […] Samtliga författare bidrar till en mycket hög kvalitet för boken som helhet där forskningsresultat är centrala. […] Boken visar på ämnets komplexitet och värde – inte minst genom de val konsumenter gör dagligen i form av inköp av livsmedel och varor. En angelägen, inspirerande och utmanande bok för lärare och rektorer som tydliggör ämnets mångvetenskaplighet!

  BTJ-häftet nr 9, 2019
  Lektör Katharina Jacobsson