Skolutveckling i teori och praktik
Prova

Skolutveckling i teori och praktik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Skolutveckling kan förstås på olika sätt, men oavsett synsätt är målet att skapa en god och likvärdig skolgång för alla elever. Vägen dit går genom någon typ av styrning eller självstyrning, ofta kopplad till en systematisk process. För lärare och skolledare handlar det om att förändra och förbättra undervisning och övrig skolverksamhet så att förutsättningarna för barn och elever att lära och utvecklas i linje med styrdokumentens mål styrdokumenten blir så bra som möjligt.
 
I den här boken problematiseras olika aspekter av skolutveckling, såsom kunskapsuppdraget kontra det demokratiska uppdraget, lärares involvering i didaktiskt utvecklingsarbete och forskningsmetodens plats i läraryrket. Kapitlen fokuserar på olika nivåer, allt från lärarna i klassrummet till skolchefen i kommunen, som på olika sätt är involverade i skolutveckling. Beskrivningarna från olika skolformer visar att det finns likheter, men också strukturella skillnader när det gäller hur arbetet tar form beroende på i vilket sammanhang det utvecklas. 

Skolutveckling i terori och praktik är indelad i tre delar som har olika fokus. Den första belyser skolutveckling teoretiskt, den andra beskriver hur skolutveckling sker i olika skolformer och den tredje ger praktiska exempel på olika sätt att arbeta med skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.
Boken riktar sig till lärarstudenter och rektorer på lärar- och rektorsutbildning, men också till verksamma lärare och rektorer som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper om skolutveckling och hitta inspiration i sitt eget skolutvecklingsarbete.

Bokens redaktörer Åsa Hirsh och Anette Olin, båda docenter i pedagogik vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare och praktiker från stora delar av landet.

 • Artikelnr: 51102832
 • Sidor: 368
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2020
 • Recensioner

  Del av recension i BTJ-häftet nr 4, 2021.
  Lektör Elisabeth Sörhuus

  Bokens ambition är att ge ett brett och samlat grepp kring skolutveckling och här är skolforskare och andra författare med lång erfarenhet av utvecklingsarbete av skilda slag representerade. […] En bärande tanke är också att de olika skolformerna ska kunna känna igen sig i texter som belyser det specifika för just deras verksamheter. Här finns särskilda bidrag för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Sammantaget är denna omfattande antologi ett välkommet bidrag. Boken är bra strukturerad med tydlig rubriksättning och med avslutande reflektioner efter varje avsnitt. De mest läsvänliga kapitlen innehåller konkreta exempel som förtydligar teorierna bakom utfört utvecklingsarbete eller genomförd forskning. Särskilt lovvärt är att utvecklingsarbete på förskola och fritidshem lyfts fram. Elevperspektivet går som en röd tråd genom boken. Ett avsnitt med en rektors beskrivning av ett genomfört utvecklingsarbete ger detaljerade och intresseväckande inblickar i det praktiska arbetet med att omsätta idéer till handling. Skolutveckling i teori och praktik innehåller en hel del nya infallsvinklar och teser.