Styrning och ledning av svensk förskola och skola, 2 uppl
Prova

Styrning och ledning av svensk förskola och skola, 2 uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här
Den svenska skolan och förskolan är en komplex organisation som kan vara uppbyggd på olika sätt i olika kommuner. Hur styrs egentligen skolan och förskolan? Var fattas besluten? Vad innebär det att tillhöra en profession? Dessa är några av de frågor som behandlas i boken.

Lärare, förskollärare och fritidspedagog är mångfacetterade yrken i en mångsidig organisation. Kunskap om hur verksamheten styrs och leds är en förutsättning för att kunna ta ansvar som professionell yrkesutövare. I den här boken tecknas en översiktlig bild av ett antal områden som är viktiga för yrkesverksamma inom skolan att känna till, inte minst för att de ska kunna påverka den egna arbetssituationen.

Denna andra upplaga är bland annat uppdaterad utifrån nya bestämmelser i skollagen om skolchefer och rektorer och utifrån ett antal utredningar på nationell nivå som påverkar styrningen av både förskolan och skolan.
 • Artikelnr: 51103136
 • Sidor: 112
 • Upplaga: 2.1
 • Utgivningsår: 2020
 • Recensioner

  Del av recension i BTJ-häftet nr 15, 2017 (OBS! Recension av 1:a upplagan)
  Lektör Katharina Jacobsson

  [...] Inledningsvis finns ett avsnitt som beskriver vad som ligger till grund för den styrning av skolan som förekommer på såväl statlig som regional nivå – där exempelvis en historisk genomgång görs av skolans framväxt och hur lagar och styrdokument som berör skolan kommer till. Vidare skildras styrningen av skolan på lokal nivå – här ges en bild av kommunens politiska organisation och hur den påverkar styrningen. Ledningsuppdrag på lokal nivå berörs liksom det uppdrag som den enskilda läraren har. Avslutande delar berör skillnader mellan olika kommuner och hur skolan påverkats av globaliseringen. Bokens styrka är att den är lättillgänglig och innehåller mycket angelägna kunskaper som lärare behöver tillägna sig för att kunna agera professionellt i en komplex arbetsorganisation. [...]