Reflektion i vård och omsorg

Redskap för lärande och utveckling

Nyhet!
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Reflektion är ett verktyg för att knyta samman teori och praktik genom de erfarenheter vi gör. Det är också en strategi för ett livslångt lärande. Målet är att utveckla ett gott yrkesmässigt omdöme för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Det handlar om att förändra vårt sätt att tänka och att lära oss om vilka vi är som människor och medmänniskor, som yrkesverksamma och kollegor. 

Författaren visar hur reflektion stimulerar till lärande och förändring i den praktiska vardagen på en mer komplex nivå än vad som sker i ett dagligt samtal eller vid erfarenhetsutbyten i exempelvis rapporter eller undervisning. Detta har betydelse både för den enskilda individen och för arbetsplatsen.
Innehållet kan knytas till kärnkompetenserna för alla som arbetar inom vård och omsorg: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Boken är avsedd som ett verktyg och en hjälp i att reflektera över professionella kunskaper, erfarenheter och egenskaper.

Kristin Bie har tidigare arbetat som universitetslektor vid Høgskulen på Vestlandet och som konsult inom kommunal vård och omsorg. Hon har lång erfarenhet av undervisning och vägledning av studenter, liksom fortbildning av anställda inom vården.

Översättning: Birgitta Önnerfält
Fackgranskning: Maria Christidis, lektor i omvårdnad på Röda Korsets högskola i Stockholm och leg. sjuksköterska.
 

  • Artikelnr : 51107332
  • Sidor : 120
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Ur BTJ-häfte nr 18, 2023. Lektör: Erika Storme Martinger.

Reflektion i vård och omsorg av Kristin Bie är behändig med sitt fickformat med mjuka pärmar […]. Reflektion i vård och omsorg beskrivs som ett viktigt verktyg som knyter samman teori och praktik. Boken är användbar för vårdstudenter och yrkesverksamma inom vård och omsorg och kan användas vid arbetsplatsträffar ägnade åt att fördjupa sig i ämnet reflektion som ett sätt att utveckla vården. Bie förklarar vad reflektion är, att det är en aktiv handling som kräver att man betraktar och utforskar sig själv. Några exempel ges: bland annat beskrivs så kallad tyst kunskap genom en fallbeskrivning om ett möte mellan en cancersjuk ung kvinna och en sjuksköterska och hur det genom reflektion kan förklaras vad som skedde i mötet som gjorde att det blev bra. Den koncentrerade texten utgår från vetenskaplig forskning.