Reflektion i vård och omsorg

Nyhet!
Av
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Reflektion är ett verktyg för att knyta samman teori och praktik genom de erfarenheter vi gör. Det är också en strategi för ett livslångt lärande. Målet är att utveckla ett gott yrkesmässigt omdöme för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Det handlar om att förändra vårt sätt att tänka och att lära oss om vilka vi är som människor och medmänniskor, som yrkesverksamma och kollegor. 

Författaren visar hur reflektion stimulerar till lärande och förändring i den praktiska vardagen på en mer komplex nivå än vad som sker i ett dagligt samtal eller vid erfarenhetsutbyten i exempelvis rapporter eller undervisning. Detta har betydelse både för den enskilda individen och för arbetsplatsen.
Innehållet kan knytas till kärnkompetenserna för alla som arbetar inom vård och omsorg: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Boken är avsedd som ett verktyg och en hjälp i att reflektera över professionella kunskaper, erfarenheter och egenskaper.

Kristin Bie har tidigare arbetat som universitetslektor vid Høgskulen på Vestlandet och som konsult inom kommunal vård och omsorg. Hon har lång erfarenhet av undervisning och vägledning av studenter, liksom fortbildning av anställda inom vården.

Översättning: Birgitta Önnerfält
Fackgranskning: Maria Christidis, lektor i omvårdnad på Röda Korsets högskola i Stockholm och leg. sjuksköterska.
 

  • Artikelnr: 51107332
  • Sidor: 120
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2023