Att tolka och förstå statistik om brott

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Ökar eller minskar brottsligheten? Leder beväpning av polisen till att polismän oftare skadar och dödar civila? Blir barn våldsamma av att spela våldsamma dataspel? Frågor som dessa är viktiga, både för polisen och för samhället i övrigt. För att hitta svaren tar många statistiken till hjälp. Siffror framställs ofta som objektiv sanning men utan kunskap om grundläggande statistiska principer är det lätt att dra felaktiga slutsatser.

ATT TOLKA OCH FÖRSTÅ STATISTIK OM BROTT innehåller inga statistiska formler och ingen matematik. I stället visar författaren med relevanta exempel från forskning och media hur man kan tolka, förstå och värdera statistik på ett korrekt sätt. Boken handlar om hur kvantitativ metod och statistik kan användas för att skaffa information om samhället, samt hur statistik kan både användas och missbrukas i polisens arbete och i debatten om brottslighet.

En ökad kunskap om både användningen och missbruket av statistik är till nytta för poliser, kriminologer, kriminalvårdspersonal och andra som studerar eller yrkesarbetar med frågor som rör brottslighet.

Författaren, Silje Bringsrud Fekjær, är sociolog och professor, verksam vid Senter for profesjonsstudier i Oslo och Akershus.

Fackgranskning: Joakim Thelander, universitetslektor i kriminologi vid Högskolan Kristianstad

Översättning: Hans Dalén

  • Artikelnr : 40695499
  • Sidor : 112
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Silje Bringsrud Fekjær är sociolog och professor vid Senter for profesjonsstudier i Oslo och Akershus. Författaren åskådliggör hur statistik om brott används av olika samhällsaktörer. Boken är en översättning från norskan och innehållet har anpassats till svenska förhållanden. Författaren tar sikte på att få läsaren att verkligen förstå statistik. Hon menar att det ligger makt i att förstå och att använda siffrorna och att det för många yrkesverksamma som i sin profession kommer i kontakt med brott är nödvändigt att kunna tolka statistik. […] Texten är relativt enkel att ta till sig och de många exemplen är väl valda. Jag är själv ingen statistikfantast, men läste boken med stor behållning då författaren förmedlar kunskap och vägleder genom statistikens fällor och fördelar på ett lysande tydligt och intresseväckande sätt.

BTJ-häftet nr 13, 2019
Lektör Erika Storme Martinger