Silje Bringsrud Fekjaer

Silje Bringsrud Fekjaer

Silje Bringsrud Fekjær är sociolog och professor, verksam vid Senter for profesjonsstudier i Oslo och Akershus. 

Produkter av Silje Bringsrud Fekjaer