Silje  Bringsrud Fekjær

Silje Bringsrud Fekjær

Silje Bringsrud Fekjær är sociolog och professor, verksam vid Senter for profesjonsstudier i Oslo och Akershus. Fackgranskare är Joakim Thelander, universitetslektor i sociologi vid Högskolan Kristianstad.

Produkter av Silje Bringsrud Fekjær