Att tolka och förstå statistik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Statistik är ett viktigt redskap för alla som vill klara sina studier, förstå dagens samhälle eller sätta sig in i aktuell forskning. Att tolka och förstå statistik innehåller inga statistiska formler och ingen matematik. I stället beskriver författaren, med relevanta exempel från forskning och media, hur man kan tolka, förstå och värdera statistik på ett korrekt sätt.

Att tolka och förstå statistik tar också upp de vanligaste fallgroparna, till exempel hur man kan resonera för att förstå om det föreligger ett faktiskt kausalt samband mellan två faktorer eller om sambandet är skenbart.
I texten finns många exempel, både på korrekt bruk och missbruk av statistik.

Syftet med boken är således inte att man ska lära sig att producera statistik, utan att man ska bli skicklig på att tolka, förstå och värdera statistik som andra producerat.

Författare är Silje Bringsrud Fekjær, sociolog och professor, verksam vid Senter for profesjonsstudier i Oslo och Akershus. Fackgranskare är Joakim Thelander, universitetslektor i kriminologi vid Högskolan Kristianstad.

Översättning: Hans Dalén.

  • Artikelnr : 40695482
  • Sidor : 96
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2016
Recensioner

[…] Den [Boken] innehåller inga formler men massor av exempel på både korrekt och inkorrekt användning. Författaren är den norska sociologen och professorn Silje Bringsrud Fekjær, som inte är rädd för att sticka ut hakan i den offentliga debatten. Här håller hon en strikt vetenskaplig attityd men visar ändå tydligt hur många statistiska missuppfattningar kan få fäste. Det är en föredömligt klar och lättläst bok, som passar både som introduktion till statistiken och som bredvidläsning för de som redan kan statistiska metoder men vill veta mer om korrekt användning av dem. Och sist men inte minst som inspiration för alla som är nyfikna på statistik i den offentliga debatten.

BTJ-häftet nr 8, 2017, Lektör Hans Svensson