Konsten att tala och skriva, 7 uppl.

Konsten att tala och skriva, 7 uppl.

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Konsten att tala och skriva har blivit en klassisk handbok för alla som vill utveckla sin kommunikativa förmåga. Den ger råd och regler för arbetet med att planera, formulera och bearbeta talade och skrivna texter. Här diskuteras allt från ögonkontakt och kroppsspråk till skiljetecken och språkregler. Boken bjuder också på ett stort antal mönstertexter. 

Den sjunde upplagan av Konsten att tala och skriva är grundligt genomarbetad och anpassad till dagens tal- och skrivsituationer samt de senaste årens utveckling på språkets och skrivandets område. Till exempel tar kapitlet om språkriktighet upp meningsfragmentens roll i modernt skriftspråk. I kapitlet om skriftspråkets tecken har informationen om kommatering utökats och uppdaterats med tanke på den tydlighetskommatering som nu gäller. Reglerna för semikolonanvändning har förtydligats och ett kort avsnitt om hur man ska handskas med emojier/känsloikoner har lagts till.

Konsten att tala och skriva är en oumbärlig bok för alla, i alla typer av utbildningar. En bok att återvända till i framtida tal-och skrivsituationer.

Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, har i forskning och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Under åren 1994-2012 svarade hon regelbundet på läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladet. 

  • Artikelnr : 51107004
  • Sidor : 272
  • Upplaga : 7.3
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 17, 2021.

Lektör Lars-Gunnar Andersson

Att denna bok kommer i en sjunde upplaga är i sig ett kvalitetsbevis. Konsten att tala och skriva har blivit en flitigt använd handbok i muntlig och skriftlig framställning, och den används ofta som kursbok på akademisk nivå. Boken ger omfattande och uttömmande råd dels för hur man planerar, skriver och håller ett anförande, dels för hur man planerar och skriver en text. Det handlar både om den innehållsmässiga uppläggningen och det praktiska utförandet, till exempel språkriktighetsfrågor. […] Som helhet är detta en bra och användbar handbok i konsten att tala och skriva. Klokt och sakkunnigt skriven av Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet.