Klassisk handbok i ny upplaga

Boken Konsten att tala och skriva är en omåttligt populär handbok som ger handfasta råd i arbetet med att planera och formulera både talade och skrivna texter. Nu kommer boken ut i en sjunde upplaga och har för många blivit en riktig klassiker. Möt den prisade författaren och språkdrottningen Siv Strömquist.

Förmågan att kommunicera i tal och skrift blir allt viktigare. Många gånger är förmågan direkt kopplad till hur vi blir bemötta och vilken framgång vi når både privat och i arbetslivet. I vårt datoriserade och informationsinriktade samhälle tas det dessutom för givet att praktiskt taget alla ska kunna skriva och tala offentligt. 

– Vi vet alla att språket lever och förändras. Ibland tar förändringarna tid på sig. Ibland går det fort. De senaste åren har en hel del förändringar skett och därför kändes det viktigt med en ny upplaga.

Den grundläggande tanken bakom Konsten att tala och skriva är att den ska vara ett fungerande verktyg i läsarens arbete med att utveckla sin kommunikativa förmåga – och det gäller fortfarande. 

– Det är lätt att tro att förmågan att tala offentligt eller att skriva väl är medfödd hos somliga. Sanningen är att det i båda fallen handlar om medvetet arbete. Alla kan lära sig att skriva väl och att tala offentligt. Det gäller bara att ta reda på hur man gör, att hitta svaren på frågorna.

Hej då satskommatering!
– I den nya upplagan kändes det framför allt angeläget att lyfta fram att många av de traditionella kommateringsreglerna inte längre gäller. Nu sätter vi i stället ut våra kommatecken enligt reglerna för tydlighetskommatering. Den grammatiska kommatering som tidigare gällde, satskommateringen, är förhoppningsvis snart ett minne blott. I den nya upplagan av Konsten att tala och skriva finns detta samlat under rubriken ”Kommateringsreglerna i sammanfattning”. Där utgår jag ifrån att vi har dels obligatoriska, dels förbjudna kommatecken men också lägen där kommat kan vara valfritt. Kravet på tydlighet bestämmer.

Skiljetecken som gör skillnad
– I bokens skiljeteckenskapitel lyfts dessutom blankraden fram som avsnittsmarkör. Interrobangen (‽), vårt allra nyaste skiljetecken som används för att markera retoriska frågor, får en ordentlig beskrivning och, sist men inte minst, har reglerna för hur semikolon ska användas blivit tydligare.
 
Fritt fram för meningsfragment
– En förändring värd att lyftas fram är också att vi numera får tillåta oss att använda meningsfragment även i det formella skriftspråket. Inte bara i krönikor och andra personligt hållna texter.

Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet och prisbelönt författare till en rad böcker om språkvård och skrivande. Hon är också en välkänd expert på språkfrågor och under åren 1994–2012 svarade hon regelbundet på läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladet.
 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Konsten att tala och skriva

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

07 Jun 2021