Reflektionshandboken

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken.

Reflektionshandboken är en hjälp för lärandeorienterad reflektion. Den behöver inte läsas från pärm till pärm, utan den fungerar som en uppslagsbok med riktlinjer för hur reflektion kan bli ett stöd i din yrkesverksamhet.

"För att utveckla teoretisk och praktisk kunskap, liksom yrkesidentitet, krävs reflektion över värderingsförmåga och förhållningssätt. I denna lättillgängliga och pedagogiska bok utreds vad reflektion är samt hur reflektion kan användas som strategi för aktivt lärande." - Ingrid Johansson och Ingegerd Lindquist Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Kristin Bie är lektor vid Högskolen Stord/Haugesund (HSH).

Boken har ett praktiskt fickformat.
Översättning: Bo och Ethel Kärnekull
Fackgranskning: Ingrid Johansson och Ingegerd Lindquist, Göteborgs universitet.

  • Artikelnr : 40666352
  • Sidor : 96
  • Upplaga : 1.13
  • Utgivningsår : 2009