Skrivboken, 8 uppl

Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Hur ska man skriva? Hur planerar, formulerar och bearbetar man? Hur kommer man igång? Vilka regler gäller? Kort sagt, hur gör man?
I SKRIVBOKEN finns svaren. Här får läsaren konkreta råd för att komma framåt i sitt skrivande. Här diskuteras strategier för skrivprocessens olika moment och här presenteras inte bara regler och mönstertexter utan också användbara övningar.

Den åttonde upplagan av SKRIVBOKEN är grundligt genomarbetad och anpassad till de senaste årens utveckling på språkets och skrivandets område. I synnerhet är avsnitten om språkriktighet och interpunktion uppdaterade och utökade. Här ges till exempel klara och tydliga regler för hur semikolon ska användas. Och i ett nytillkommet avsnitt tas frågan om adjektivets böjning (a- eller e-form?) upp.

SKRIVBOKEN vänder sig till alla som skriver, oavsett vad: artiklar, vetenskapliga uppsatser, rapporter, säljbrev, ansökningar, brev eller bloggar. Den vänder sig till alla som vill lära sig mer om hantverket. Till alla som vill skriva bra – och bättre.

Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, har i forskning och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Under åren 1994–2012 svarade hon regelbundet på läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladet.
  • Artikelnr : 51102504
  • Sidor : 280
  • Upplaga : 8.3
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Detta är den åttonde upplagan av en bok som sedan 20 år haft en dominerande ställning på akademiska skrivkurser, vilket i sig är ett kvalitetsbevis. Skrivboken fungerar både som kursbok och som handbok. […] Boken innehåller det mesta. Skrivstrategier om disposition, skrivprocess och avvägningen mellan objektivt och subjektivt. Presentation av etablerade textmönster som brev, ansökningar, rapporter och protokoll. Skrivregler om språkriktighet, interpunktion, layout och typografi. Därtill en hel del om vetenskapligt skrivande med inledning, referenser och litteraturlistor. Boken är klokt och resonerande skriven, och den har försetts med många citat som lättar upp texten. Det är en bok som man behöver återvända till; man kan inte komma ihåg allt. Och här finns nästan allt.

Del av recension i BTJ-häftet nr 17, 2019
Lektör Lars-Gunnar Andersson