Mästerkatten 1B Grundbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Älskade Mästerkatten är tillbaka. Nu säkrad efter Lgr 11!
Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr.

Se filmen om Mästerkatten. Gå in på gleerups.se, sök Mästerkatten 1A och klicka på fliken Extramaterial.

Innehåll och upplägg
Varje elevbok innehåller fem kapitel.
Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr . Här lär sig eleverna kapitlets nya begrepp, deltar i matematiska samtal och löser problem.
Målsidan ger eleverna inblick i vad de ska lära sig i kapitlet. Den ger eleven förförståelse för kapitlet och hjälper dem att utveckla ansvarstagande för eget lärande.
Laborationen med konkret material sätter igång elevernas kreativa tänkande och lotsar dem in i kapitlets kärna. Undersökande övningar tillsammans med en kompis ger dessutom ett lärande som utvecklar elevernas förmåga att sätta ord på sina tankar och att aktivt lyssna till kompisens tankar.
I kapitlets grunddel arbetar eleverna med att nå målen för kapitlet.
Med en diagnos och en självutvärdering får eleven kännedom i sin egen utveckling. Här kan läraren passa på att ge eleven formativ bedömning.
Varje kapitel avslutas med val av stjärnsidor . Dessa innehåller antingen repetitions- eller utmaningsuppgifter inom grunddelens matematiska område.
Boken avslutas med ett tema.

Mästerkatten passar dig som vill:

  • locka eleverna till matematikens kreativa värld via sagornas och fantasins magi
  • ge eleverna god taluppfattning och problemlösningsförmåga, se samband och ha arbetsglädje
  • ha en tydlig struktur som stimulerar eleverna att vara delaktiga i det egna lärandet

Författare
Curt Öreberg är en mycket ansedd matematiker och en av Sveriges mest älskade läromedelsförfattare. Han har tagit fram många uppskattade matte-serier: Hej matematik, Alfa, Talriktet, Flex och Mästerkatten.

  • Artikelnr : 40679499
  • Sidor : 144
  • Upplaga : 2.5
  • Utgivningsår : 2012
Recensioner

Johanna Kolmodin, Nyhamreskolan, Bollnäs:

Jag utgår alltid ifrån vad barnen tycker, och de tycker Mästerkatten är fantastik bra! Den är rolig och har också kluriga uppgifter. Boken är bra att arbeta med i en hel klass. Barn som behöver repetera kan göra det och barn som behöver nya utmaningar får det. Och så tycker jag det är jättebra med diagnoserna, för barnen blir medvetna om sina egna utmaningar.