Mästerkatten 2A Grundbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nu säkrad efter Lgr 11.
Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr.
Mästerkatten innehåller fem kapitel.
Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr. Här lär sig eleverna kapitlets nya begrepp, deltar i matematiska samtal och löser problem.
Målsidan ger eleverna inblick i vad de ska lära sig i kapitlet. Den ger eleven förförståelse för kapitlet och hjälper dem att utveckla ansvarstagande för eget lärande.
Laborationen med konkret material sätter igång elevernas kreativa tänkande och lotsar dem in i kapitlets kärna. Undersökande övningar tillsammans med en kompis ger dessutom ett lärande som utvecklar elevernas förmåga att sätta ord på sina tankar och att aktivt lyssna till kompisens tankar.
I kapitlets grunddel arbetar eleverna med att nå målen för kapitlet.
Med en diagnos och en självutvärdering får eleven kännedom i sin egen utveckling. Här kan läraren passa på att ge eleven formativ bedömning.
Varje kapitel avslutas med val av stjärnsidor. Dessa innehåller antingen repetitions- eller utmaningsuppgifter inom grunddelens matematiska område.
Boken avslutas med ett tema.

Mästerkatten passar dig som vill:

  • locka eleverna till matematikens kreativa värld via sagornas och fantasins magi
  • ge eleverna god taluppfattning och problemlösningsförmåga, se samband och ha arbetsglädje
  • ha en tydlig struktur som stimulerar eleverna att vara delaktiga i det egna lärandet

Författare
Curt Öreberg är en mycket ansedd matematiker och en av Sveriges mest älskade läromedelsförfattare. Han har tagit fram många uppskattade matte-serier: Hej matematik, Alfa, Talriktet, Flex och Mästerkatten.

  • Artikelnr : 40683229
  • Sidor : 144
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2013
Extramaterial

Här hittar du kostnadsfritt material relaterat till produkten. 

Mästerkatten 2A facit Mästerkatten 2A - Sagor kap 1-5 Mästerkatten 2A - Talkort