Entré Start, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Entré Start, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Entré Start är ett läromedel i svenska som andraspråk 1–3 med fokus på de texttyper som är framskrivna i ämnets centrala innehåll, deras uppbyggnad och språkliga struktur. Läromedlet riktar sig till undervisning i det flerspråkiga klassrummet och lyfter eleverna flerspråkighet som en resurs för att ta sig an språket i olika genre. Entré Start består av en elevbok (kombinerad läse- och arbetsbok) och ett digitalt lärarmaterial som stöttar hur du som lärare kan undervisa om texttyperna.

Entré Start digitalt lärarmaterial är ett digitalt lärarstöd som är inspirerat av vad aktuell forskning säger om andraspråksundervisning och framtaget utifrån författarens mångåriga erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever. I det digitala lärarmaterialet finns en komplett lärarhandledning som ger dig som lärare konkreta tips på hur du kan ta dig an undervisningen och viktiga moment i arbetet med genre. Lärarhandledningen har ett tydligt kommunikations- och flerspråkighetsperspektiv och uppmuntrar dig som lärare att låta eleverna använda alla sina språkliga resurser för att samtala och ta sig an texter och uppgifter. Lärarhandledningen behandlar:
• texttypernas språkliga drag
• viktiga ord och begrepp
• typiska ämnesord
• hur du kan arbeta med texterna före, under och efter läsning
• aktiviteter kopplade till texttypen
• hur du som lärare kan förbereda eleverna att arbeta med de läsrelaterade uppgifterna i boken.

I det digitala lärarmaterialet hittar du hela arbetsboken samt utskrivningsbara pdf:er med extrauppgifter. Allt det som du behöver för att kunna ha gemensamma genomgångar av texter och uppgifter i boken, projicera bilder och föra text- och bildsamtal.

Entré Start:
• innehåller texter och uppgifter kopplade till de texttyper som är framskrivna i centralt innehåll för svenska som andraspråk 1-3.
• bygger upp elevernas förståelse för olika texttypers uppbyggnad och språkliga drag
• lyfter elevernas flerspråkighet som en resurs

Ylva Svensson är författare till Entré Start. Ylva har som lärare många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever på skolor i Uppsala. Ylva har skrivit flera läromedel och är bland annat författare till Entré A och Entré B.

  • Artikelnr: 51104225
Om serien
Entré – för sva och nyanlända elever 1–9

Entré – för det flerspråkiga klassrummet

Entré är en serie i svenska som andraspråk för hela grundskolan – för det flerspråkiga klassrummet och för nyanlända elever. Entré Start riktar sig till årskurs 1–3. Entré A utgår från kursplanerna för 4–6 och Entré B från kursplanerna för 7–9.