Entré Start elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Entré Start är ett läromedel i svenska som andraspråk 1–3 med fokus på de texttyper som är framskrivna i ämnets centrala innehåll, deras uppbyggnad och språkliga struktur. Läromedlet riktar sig till undervisning i det flerspråkiga klassrummet och lyfter eleverna flerspråkighet som en resurs för att ta sig an språket i olika genre. Entré Start består av en kombinerad läsebok och arbetsbok samt ett digitalt lärarmaterial som stöttar hur du som lärare kan undervisa om texttyperna.

I Entré Start elevbok (som är en kombinerad läse- och arbetsbok) arbetar dina elever med beskrivande, instruerande, återgivande, berättande och förklarande text. Texttyperna kan bearbetas i den ordning som de framställs i boken eller fritt utifrån vad som passar din elevgrupp och planering.
Varje texttyp innehåller ett antal korta och enkla texter med viss progression. Efter respektive text följer olika läs- och skrivrelaterade uppgifter och aktiviteter som tränar eleverna i texternas uppbyggnad, ämnesord och språkliga drag

I Entré Start elevbok finns levande och detaljrika samtalsbilder som illustrerar innehållet i de texterna som ingår i respektive genre. Samtalsbilderna, som du som lärare kan projicera för en gemensam genomgång, utgör stöd för samtal om, utvecklar ordförrådet i och skapar förförståelse inför arbetet med texttyperna.
Varje texttyp inleds med en målsida som har rubrikerna Tala, Läsa, Skriva, Språket, Förmågor och avslutas med en utvärderingssida kopplad till målen.

Entré Start:
• innehåller texter och uppgifter kopplade till de texttyper som är framskrivna i centralt innehåll för svenska som andraspråk 1–3.
• bygger upp elevernas förståelse för olika texttypers uppbyggnad och språkliga drag
• lyfter elevernas flerspråkighet som en resurs

Ylva Svensson är författare till Entré Start. Ylva har som lärare många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever på skolor i Uppsala. Ylva har skrivit flera läromedel och är bland annat författare till Entré A och Entré B.

  • Artikelnr: 51102726
  • Sidor: 112
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2020
Om serien
Entré – för sva och nyanlända elever 1–9

Entré – för det flerspråkiga klassrummet

Entré är en serie i svenska som andraspråk för hela grundskolan – för det flerspråkiga klassrummet och för nyanlända elever. Entré Start riktar sig till årskurs 1–3. Entré A utgår från kursplanerna för 4–6 och Entré B från kursplanerna för 7–9.