Fånga förmågan 3 Svenska
Prova

Fånga förmågan 3 Svenska

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Fånga förmågan 1–6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer underlättar lärandet.

Med tydlig förankring i förmågorna och med inspiration av språkforskare har författarna skapat öppna och kreativa övningar med en tydlig struktur. Tillsammans med dina elever väljer du texter, innehåll i berättelser och muntligt framförande som passar klassens arbete. Progressionen är tydlig och ger en röd tråd i undervisningen från år till år. Böckerna har spiralbindning vilket gör att eleverna själva väljer om stödstrukturen på översta sidan ska vara synlig eller om den ska vikas ner.

Följande förmågor arbetar eleverna med:

 1. Samtala och presentera
 2. Skriva berättande text
 3. Läsa skönlitteratur
 4. Informationssökning och källkritik
 5. Läsa faktatext
 6. Skriva olika slags texter
 7. Textbearbetning och respons

Fånga förmågan passar dig som:

 • Vill ha ett praktiskt redskap för att öva förmågorna i svenska och tydligt dokumentera att eleverna når kriterier för bedömning av kunskaper i åk 3 och betygskriterierna i åk 6.
 • Vill ha tydliga stödstrukturer för lärandet som fungerar i många olika sammanhang, men också frihet att bygga upp din egen undervisning och välja egna texter, t.ex. skönlitteratur och faktatexter.
 • Vill ha en tydlig röd tråd i svenskundervisningen från åk 1–6, både för elever och lärare. 


Författaren Mirja Johannesson är grundskollärare 1–7 svenska, SO och engelska. Hon har lång erfarenhet av undervisning i skolan. Mirja har också skrivit andra läromedel inom svenska. Författaren Ulf Nilsson är grundskollärare 1–7 svenska och SO. Han har under många år arbetat som klasslärare, och parallellt med detta skrivit flera olika läromedel.

 • Artikelnr: 40687944
 • Sidor: 80
 • Upplaga: 1.6
 • Utgivningsår: 2015
Fånga förmågan – svenska för skolår 1–6

Fånga förmågan i svenska

Fånga förmågan 1–6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Progressionen är tydlig och ger en röd tråd i undervisningen.

Mer om serien