Fånga förmågan svenska Lärarhandl 1-3 + 8 planscher

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Fånga förmågan svenska Lärarhandledning 1-3 är en handledning i hur du kan arbeta med förmågorna i ditt klassrum. Här får du som lärare ta del av författarnas tankar med materialet och du får handledning i hur du kan hjälpa dina elever att fånga förmågorna på bästa sätt.
Till lärarhandledningen medföljer 8 st planscher på modellerna från årskurs 3 som med fördel kan sättas upp på väggen i klassrummet. Modellerna visar tydliga stödstrukturer som är kopplade till förmågorna vilket hjälper eleverna att nå kunskapskraven.

Fånga förmågan svenska Lärarhandledning 1-3 passar dig som:

  • vill ha konkret stöd i hur du kan introducera och hålla sju förmågor levande i klassrummet
  • vill ha tillgång till extrauppgifter och kopieringsunderlag
  • vill arbeta vidare med matriserna som finns i elevböckerna. De finns som kopieringsunderlag och kan med fördel användas i andra ämnen
  • vill synliggöra förmågorna i klassrummet med planscher

Fånga förmågan svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstrukturer hjälper eleverna att nå betygskriterierna. Redan från årskurs 1 arbetar eleverna strukturerat mot kriterier för bedömning av kunskaper i åk 3 och betygskriterierna i åk 6. För att nå dit finns en tydlig progression som ger en röd tråd i svenskundervisningen.

Författarna till Fånga förmågan svenska Lärarhandledning 1-3 är Mirja Johannesson och Ulf Nilsson. Mirja är grundskollärare 1-7 svenska, SO och engelska. Hon har lång erfarenhet av undervisning i skolan. Mirja har också skrivit andra läromedel inom svenska. Ulf är grundskollärare 1-7 svenska och SO. Han har under många år arbetat som klasslärare, och parallellt med detta skrivit flera läromedel.

  • Artikelnr : 40692535
  • Sidor : 76
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2016
Om serien
Fånga förmågan – svenska för skolår 1–6

Fånga förmågan i svenska

Fånga förmågan 1–6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Progressionen är tydlig och ger en röd tråd i undervisningen.

Fånga förmågan fungerar utmärkt som stöd och inspiration för lärare i det språkutvecklande och ämnesövergripande arbetet.
Del av recension publicerad i BTJ-häfte nr 2 2022