Grönt ljus Läsa åk 3

Catherine Bergman,
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

 

I Grönt Ljus finns mål i svenska samlade i två arbetsböcker, en som riktar in sig på läsning och en på skrivande. Målen som ska uppnås presenteras överskådligt och är uppdelade i tydliga delmål. Det blir lätt för dig att se vad eleverna ska lära sig. Alla delmål är kopplade till konkreta övningar som avslutas med en enkel utvärdering. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som eleverna blir medvetna om vad de kan och vad de behöver träna mer på i svenska. Arbeta målinriktat och ge klarsignal för goda kunskaper, ge dina elever Grönt Ljus i svenska!

Grönt Ljus Läsa
Här finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: 

• Läsa och förstå berättelser och återberätta handling.
• Använda olika lässtrategier och läsa med flyt.
• Läsa, förstå, kommentera och använda information från faktatexter och instruktioner.
• Samtala om vardagliga händelser.

Författare till Grönt Ljus Läsa är Åsa Jansson och Catherine Bergman. Båda är lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i svenska.

  • Artikelnr: 40664853
  • Sidor: 48
  • Upplaga: 1.13
  • Utgivningsår: 2008