Grönt ljus Läsa åk 6

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Grönt Ljus årskurs 6 består av två arbetsböcker, en för läsning och för skrivande. Innehållet utgår från Lgr 11. Det centrala innehållet och kunskapskraven i svenska är uppdelade i tydliga mål och delmål och kopplade till konkreta övningar.  Varje delmål avslutas med en enkel utvärdering. Det blir tydligt var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, vad de kan och vad de behöver träna mer på.

I Grönt Ljus Läsa åk 6 finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden:


• Läsa texter för barn och ungdomar med flyt, förstå textens innehåll och kunna återberätta innehållet.
• Argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser och framföra muntliga presentationer för olika mottagare.
• Läsa olika texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor samt se texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.
• Läsa och förstå texter som kombinerar ord, bild och ljud. Se innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
• Ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om regionala skillnader inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och de nordiska grannspråken.
• Läsa dikter, poesi och lyrik.
• Läsa och förstå instruktioner

Författare till Grönt Ljus Läsa är Åsa Jansson. Hon är lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i svenska.

  • Artikelnr : 40674791
  • Sidor : 64
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2012