Lära svenska läsa paket 1

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Lära svenska är en ny serie böcker av författaren Karin Danielsson. De riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige och som snabbt behöver bygga upp sitt ordförråd. I serien finns både böcker för läsning och arbetsböcker

Lära svenska – läsa
Här får eleverna möta mycket lätta texter med förförståelse i bilder. Språket är repetitivt och det gör att ord, meningar och fraser blir lätta att komma ihåg. I slutet av varje bok finns en bildordlista där viktiga ord ur texten repeteras.

Paket 1:
Samir går i skolan
Fatima diskar
Samir gör fruktsallad
Fatima har ont

  • Artikelnr : 40694980
  • Sidor : 64
  • Upplaga : 1.6
  • Utgivningsår : 2016
Recensioner

Lästräningsböcker av Karin Danielsson: Samir går i skolan, Fatima diskar, Samir lagar fruktsallad, Fatima har ont. 


/.../Vi träffar barnen i vardagliga sammanhang som diskning eller tillagning av fruktsallad i hemmet och livet i skolan, men även under ett besök hos läkare. Varje häfte har sitt tema där varje uppslag har två ytterst korta meningar på vänstersidan och en heltäckande illustration på den högra. De färgstarka teckningarna av Lisa Sollenberg visar glada barn där läsaren genom dem får uppleva vad texten handlar om. Många ord och fraser upprepas sida efter sida för att förstärka förståelse och läsfärdighet. Här finns köksord, fruktnamn, färger, skolämnen och kroppsdelar. Ytterligare träning ges längst bak i böckerna där en bildordlista ges. Materialet kan kompletteras med arbetsböcker där skrivandet tränas. Författaren Karin Danielsson har hittat fyra viktiga områden för elever som nyligen lärt känna svenska språket./.../

Publicerat i BTJ-häftet nr 10, 2017. Lektör Margareta Brengdahl