Lära svenska läsa paket 2

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Lära svenska är en ny serie böcker av författaren Karin Danielsson. De riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige och som snabbt behöver bygga upp sitt ordförråd. I serien finns både böcker för läsning och arbetsböcker.

Lära svenska – läsa
Här får eleverna möta mycket lätta texter med förförståelse i bilder. Språket är repetitivt och det gör att ord, meningar och fraser blir lätta att komma ihåg. I slutet av varje bok finns en bildordlista där viktiga ord ur texten repeteras.

Paket 2:
Samirs hem
Fatima bakar
Samir är hungrig
Fatima åker till mormor

  • Artikelnr: 40694997
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2016
Recensioner

Böckerna beskriver enkla och vardagliga situationer, ibland med en lite skämtsam knorr. Texten är kortfattad, lätt och repetitiv, och består av två korta rader per uppslag. På motstående sida finns en bild som visar det texten beskriver. På slutet finns en bildordlista, där viktiga ord repeteras. I Samirs hem visas enkla saker som stol, bord, säng, tv, och verb som titta, äta, sova. Fatima bakar visar hur Fatima handlar, och sedan blandar olika ingredienser till en kaka./.../ 

Författaren Karin Danielsson är speciallärare och har tidigare skrivit lättlästa böcker och läromedel för barn. Illustrationerna av Lisa Sollenberg är viktiga för att målgruppen ska förstå och lära sig av texten. Bilderna är enkla, färgstarka och tydliga och visar barn med glada ansikten. Häftena bör väl kunna fylla sitt syfte att hjälpa nyanlända elever på lågstadiet och början av mellanstadiet att bygga upp sitt ordförråd i svenska.

Publiceras i BTJ-häfte nr 11, 2017. Lektör Maj Gustavsson