Naturvetenskapens bärande idéer - för lärare F-6 | Gleerups

Naturvetenskapens bärande idéer - för lärare F-6

Bok
262 kr
exklusive moms

Att undervisa i de naturorienterande ämnena (NO) i de tidiga skolåren är ett utmanande, spännande och roligt uppdrag. Dessa ämnen spänner dock över stora innehållsområden och därför kan det vara svårt att få en överblick och välja ett innehåll som är lämpligt för åldersgruppen.

Den här boken hjälper lärare att få grepp om det viktigaste innehållet i de naturvetenskapliga ämnena. Författarna beskriver naturvetenskaperna ur ett helhetsperspektiv och ger en övergripande struktur, som kompletteras med relevanta begrepp. Naturvetenskapens bärande idéer förklaras mer i detalj och utifrån en rad konkreta vardagliga exempel. Innehållet diskuteras i förhållande till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11).

Boken kan användas både som kurslitteratur för blivande lärare och som ämnesfördjupning för verksamma lärare.

Mats Areskoug, docent i fysik, Malmö högskola.

Margareta Ekborg, professor i ämnesdidaktik, Malmö högskola.

Britt Lindahl, universitetslektor i ämnesdidaktik, Högskolan Kristianstad.

Maria Rosberg, universitetslektor i fysik, Högskolan Kristianstad.

  • Artikelnr: 40682222
  • Sidor: 232
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013