CordaNova delkurs 1 övningshäfte | Gleerups

CordaNova delkurs 1 övningshäfte

Bok
99 kr
exklusive moms

CordaNova delkurs 1 och 2 är en lärobok i två delar, där första delen behandlar moment enligt delkurs 1 i kursplanen i matematik på grundläggande nivå.
CordaNova övningshäfte delkurs 1 är ett komplement till lärobokens första del och innehåller extra övningar till delkurs 1.

Uppgifterna är utformade i första hand för att stödja eleven att nå kraven för betyget E. I läroboken finns uppgifter till stöd för samtliga betygsnivåer.

Övningshäftet fungerar som elevens arbetshäfte där redovisningar och svar skrivs in direkt i häftet. I häftet finns även sammanställning av viktiga begrepp, som kan utgöra underlag för diskussion mellan elever och mellan elever och lärare.
Övningshäfte 1 är speciellt lämpligt för elever med kort utbildningsbakgrund och för elever som behöver extra träning av basfärdigheter från delkurs 1.

  • Artikelnr: 40696182
  • Sidor: 88
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2017

Produkter i serien