Gleerups religion 7-9, digital, lärarlic, 12 mån
Prova

Gleerups religion 7-9, digital, lärarlic, 12 mån

Av Hans Olofsson, Rolf Uppström, Fredrik Alvén, Senait Bohlin
Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Gleerups religion 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Varje avsnitt om världsreligionerna startar med en världskarta och ett bildcollage som ger underlag för förförståelse och diskussion. Till texterna finns uppgifter och diskussionsfrågor där eleverna får träna på analysförmågan, att se saker ur flera perspektiv, att se likheter och skillnader mellan olika religioner och att reflektera över viktiga livsfrågor.

Läsguide och lättläst version
I Gleerups religion finns en inbyggd läsguide som stöttar eleverna i att ta till sig texterna och ger dem viktiga strategier före, under och efter läsningen. Eleverna har även möjlighet att välja en enklare textversion om de önskar, där huvudinnehållet förklaras på ett mer lättillgängligt sätt.

Studiestöd på arabiska
Riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden, och aktiveras via Inläsningstjänst.

Tester och övningar
Eleverna tränar ordkunskap och begrepp med hjälp av återkommande, självrättande övningar. Diskussionsuppgifter och repetitionsfrågor, ger fler perspektiv och en djupare förståelse. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av övningarna.

Lärarstöd
Gleerups religion innehåller ett fylligt lärarmaterial med lektionstips, förslag på diskussionsfrågor, tips på hur du kan arbeta interaktivt, uppgifter som kan vara underlag för bedömning samt en mall för pedagogisk planering och bedömning.

Interaktivt och multimodalt
Här finns ett rikt bildmaterial, länkar till filmer, bildspel och ljudklipp. Till varje avsnitt finns sammanfattande genomgångsfilmer, som kan användas både som ingång och som repetition.

Personlig lärupplevelse
Stöd för smart studieteknik som ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Täcker kursplanens alla delar och det centrala innehållet där du som lärare har stor flexibilitet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med en eller flera elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik snart här!

Innehållet i nya Utkik följer förslaget till de reviderade kursplanerna. Alla texter är bearbetade och flera är helt nya. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. Bläddra i smakprov av nya Utkik redan idag!

Mer om serien