MAKRO Biologi 7-9
Prova

MAKRO Biologi 7-9

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
MAKRO-serien omfattar stadieböcker i biologi, kemi och fysik och är en omarbetning av de äldre, populära NO-böckerna från Gleerups.

MAKRO Biologi 7-9 är en omarbetning av den tidigare så populära Biologi NO för grundskolans högstadium. Den pedagogiskt skrivna texten i samspel med det rika, förklarande bildmaterialet ger läsaren en lättillgänglig ingång till de grundläggande naturvetenskapliga förklaringsmodellerna i biologi.

Kapitlen i MAKRO Biologi 7-9 är uppbyggda på följande sätt:

 • En ingressida med mål som föreslår vad man ska kunna efter att ha studerat kapitlet.
 • Löpande text med många förklarande bilder beskriver biologiämnets delområden.
 • Utblickar med intressant tilläggsfakta.
 • Arbetsuppgifter - "Klarar du detta?" - som finns i tre nivåer. Nivåerna A och B klarar man genom att hitta fakta i boken. Dessa uppgifter fungerar som kontroll på att eleven förstått kapitlets innehåll. För att klara uppgifterna på nivå C kan man behöva använda Internet eller annan litteratur än läroboken.
 • Avslutande sammanfattning som ger en snabbrepetition.

MAKRO Biologi 7-9 passar dig som:

 • söker en välstrukturerad biologibok med gediget innehåll
 • söker en biologibok med generöst bildmaterial och lättillgängliga förklaringsmodeller

Författare till MAKRO Biologi 7-9 är Anders Henriksson, med mångårig erfarenhet som NO-boksförfattare och som lärare i biologi.

 • Artikelnr: 40668165
 • Sidor: 400
 • Upplaga: 1.11
 • Utgivningsår: 2010