MAKRO Fysik 7-9

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

MAKRO-serien omfattar stadieböcker i biologi, kemi och fysik och är en omarbetning av de äldre, populära NO-böckerna från Gleerups.

MAKRO Fysik 7-9 är en omarbetning av den tidigare så populära Nya Fysik Försök & Fakta för grundskolans högstadium. Den pedagogiskt skrivna texten i samspel med det rika, förklarande bildmaterialet ger läsaren en lättillgänglig ingång till de grundläggande naturvetenskapliga förklaringsmodellerna i fysik.

Kapitlen i MAKRO Fysik 7-9 är uppbyggda på följande sätt:

 • En ingressida med mål som föreslår vad man ska kunna efter att ha studerat kapitlet.
 • Löpande text med många förklarande bilder beskriver fysikämnets delområden.
 • Utblickar med intressant tilläggsfakta.
 • Arbetsuppgifter - "Klarar du detta?" - som finns i tre nivåer. Nivåerna A och B klarar man genom att hitta fakta i boken. Dessa uppgifter fungerar som kontroll på att eleven förstått kapitlets innehåll. För att klara uppgifterna på nivå C kan man behöva använda Internet eller annan litteratur än läroboken.
 • Avslutande sammanfattning som ger en snabbrepetition.

MAKRO Fysik 7-9 passar dig som:

 • söker en välstrukturerad fysikbok med gediget innehåll
 • söker en fysikbok med generöst bildmaterial och lättillgängliga förklaringsmodeller

Författare till MAKRO fysik 7-9 är Jacques Schultze, utbildare med mångårig pedagogisk erfarenhet inom naturvetenskapliga ämnesområden.

 • Artikelnr : 40668141
 • Sidor : 352
 • Upplaga : 1.9
 • Utgivningsår : 2010
Extramaterial

Här hittar du kostnadsfritt material relaterat till produkten. 

 

Makro Fysik - sid 3 mp3 Makro Fysik - sid 7-8 mp3 Makro Fysik - sid 9-13 mp3 Makro Fysik - sid 13 mp3 Makro Fysik - sid 14-17 mp3 Makro Fysik - sid 17 mp3 Makro Fysik - sid 18 mp3 Makro Fysik - sid 19-29 mp3 Makro Fysik - sid 29 mp3 Makro Fysik - sid 30-37 mp3 Makro Fysik - sid 37 mp3 Makro Fysik - sid 38 mp3 Makro Fysik - sid 39-46 mp3 Makro Fysik - sid 47 mp3 Makro Fysik - sid 48 mp3 Makro Fysik - sid 49-60 mp3 Makro Fysik - sid 61 mp3 Makro Fysik - sid 62-68 mp3 Makro Fysik - sid 68 mp3 Makro Fysik - sid 69-70 mp3 Makro Fysik - sid 71-81 mp3 Makro Fysik - sid 82-85 mp3 Makro Fysik - sid 85 mp3 Makro Fysik - sid 86 mp3 Makro Fysik - sid 87-88 mp3 Makro Fysik - sid 89-98 mp3 Makro Fysik - sid 99-105 mp3 Makro Fysik - sid 106 mp3 Makro Fysik - sid 107-113 mp3 Makro Fysik - sid 114 mp3 Makro Fysik - sid 115-116 mp3 Makro Fysik - sid 117-126 mp3 Makro Fysik - sid 125 mp3 Makro Fysik - sid 126-135 mp3 Makro Fysik - sid 136 mp3 Makro Fysik - sid 137-138 mp3 Makro Fysik - sid 139-146 mp3 Makro Fysik - sid 147 mp3 Makro Fysik - sid 148 mp3 Makro Fysik - sid 149-155 mp3 Makro Fysik - sid 155 mp3 Makro Fysik - sid 156-161 mp3 Makro Fysik - sid 161 mp3 Makro Fysik - sid 162 mp3 Makro Fysik - sid 163-170 mp3 Makro Fysik - sid 171 mp3 Makro Fysik - sid 172 mp3 Makro Fysik - sid 173-182 mp3 Makro Fysik - sid 183 mp3 Makro Fysik - sid 184 mp3 Makro Fysik - sid 185-193 mp3 Makro Fysik - sid 193 mp3 Makro Fysik - sid 194-198 mp3 Makro Fysik - sid 198 mp3 Makro Fysik - sid 199-206 mp3 Makro Fysik - sid 206 mp3 Makro Fysik - sid 207-208 mp3 Makro Fysik - sid 209-216 mp3 Makro Fysik - sid 216 mp3 Makro Fysik - sid 217-223 mp3 Makro Fysik - sid 224 mp3 Makro Fysik - sid 225-226 mp3 Makro Fysik - sid 227-239 mp3 Makro Fysik - sid 240 mp3 Makro Fysik - sid 241-251 mp3 Makro Fysik - sid 252 mp3 Makro Fysik - sid 253-254 mp3 Makro Fysik - sid 255-262 mp3 Makro Fysik - sid 262 mp3 Makro Fysik - sid 263-268 mp3 Makro Fysik - sid 268 mp3 40668141 269-276 mp3 Makro Fysik - sid 276 mp3 Makro Fysik - sid 277 mp3 Makro Fysik - sid 278-280 mp3 Makro Fysik - sid 281-288 mp3 Makro Fysik - sid 288 mp3 Makro Fysik - sid 289-294 mp3 Makro Fysik - sid 294 mp3 Makro Fysik - sid 295-301 mp3 Makro Fysik - sid 302 mp3 Makro Fysik - sid 303-304 mp3 Makro Fysik - sid 305-313 mp3 Makro Fysik - sid 313 mp3 Makro Fysik - sid 314-319 mp3 Makro Fysik - sid 320 mp3 Makro Fysik - sid 321-322 mp3 Makro Fysik - sid 323-328 mp3 Makro Fysik - sid 328 mp3 Makro Fysik - sid 329-337 mp3 Makro Fysik - sid 337 mp3 Makro Fysik - sid 338-339 mp3