Gleerups Skolatlas 4:e uppl

Gleerups
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups skolatlaser innehåller såväl topografiska som politiska och tematiska kartor. Kartorna är av högsta kvalitet med tydlig färgåtergivning och lättläst text.

Gleerups skolatlas innehåller topografiska, politiska och tematiska kartor över Sverige, Norden, Europa och hela världen. Tyngdpunkten i urvalet ligger på de topografiska och politiska kartorna men även här finns temakartor som ger information om befolkning, näringsliv, markanvändning och mycket annat. Atlasen passar utmärkt för mellan- och högstadiet.

Atlasen ger bland annat utmärkta möjligheter till studier av EU, Baltikum och den konfliktfyllda regionen kring Persiska viken. Men här finns även regionkartor över Stockholms- Göteborgs- och Öresundsregionerna.

Gleerups skolatlas passar dig som:

- vill ha en kartor över såväl Sverige som Norden, Europa och hela välden

- vill ha såväl topografiska som politiska och tematiska kartor

 

  • Artikelnr : 40681669
  • Sidor : 104
  • Upplaga : 4.12
  • Utgivningsår : 2012