Gleerups stora skolatlas, 3:e uppl

Gleerups
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups stora skolatlas innehåller såväl topografiska som politiska och tematiska kartor. Kartorna är av högsta kvalitet med tydlig färgåtergivning och lättläst text.

Gleerups stora skolatlas är vår mest innehållsrika atlas. Den passar utmärkt för högstadiet och gymnasiet. Här finns ett stort urval av såväl topografiska, politiska som tematiska kartor över Sverige, Norden, Europa och övriga världen. Det finns även kartor över Stockholms- Göteborgs- och Öresundsregionerna. De många temakartorna innehåller material av både naturgeografisk och kulturgeografisk prägel och ger underlag för omfattande analyser av Norden, Europa, övriga världsdelar och världen i sin helhet.

  • Artikelnr: 40681683
  • Sidor: 128
  • Upplaga: 3.11
  • Utgivningsår: 2012