Matteresan 3-4, digital elevträning, 12 mån

Matteresan 3-4, digital elevträning, 12 mån

Erika Tengrud
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Matteresan är ett matematikläromedel för anpassade grundskolans senare del. Tidigare har elever i anpassade grundskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på anpassade grundskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Matteresan Digital elevträning 3-4 är elevens komplement till Matteresan 3 och 4. Matteresan Digital elevträning innehåller bland annat övningar direkt kopplade till målen i grundböckerna. Här finns också grundböckernas målsidor, matteordlistor samt faktarutor. Matteresan Digital elevträning ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.

Matteresan passar dig som:

  • Undervisar i matematik på anpassade grundskolans senare del
  • Vill ha ett läromedel med luftig och tydlig layout där eleverna skriver direkt i böckerna vilket också hjälper dem att fokusera
  • Vill ha målbeskrivning som inleder varje kapitel
  • Önskar att matematiska begrepp presenteras i en lista inför varje kapitel
  • Vill ha ett avslutande avsnitt med repetitionsuppgifter

Författaren Erika Tengrud är speciallärare och har arbetat med elever i anpassade grundskolan i Malmö sedan 2004.

  • Artikelnr : 40678201
Om serien
Matteresan – matematik för anpassade grundskolan

Matteresan

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för den anpassade grundskolans senare del. Tidigare har elever i den anpassade grundskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.