Matteresan 3-4 Elevwebb Individlicens 12 mån

Matteresan 3-4 Elevwebb Individlicens 12 mån

Av Erika Tengrud
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Matteresan Elevwebb 3-4 är elevens komplement till Matteresan 3 och 4.  Matteresan Elevwebb innehåller bland annat övningar direkt kopplade till målen i grundböckerna. Här finns också grundböckernas målsidor, matteordlistor samt faktarutor kopplat till ljudfiler. Matteresan Elevwebb ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.

Matteresan passar dig som:
• Undervisar i matematik på grundsärskolans senare del
• Vill ha ett läromedel med luftig och tydlig layout där eleverna skriver direkt i böckerna vilket också hjälper dem att fokusera
• Vill ha målbeskrivning som inleder varje kapitel
• Önskar att matematiska begrepp presenteras i en lista inför varje kapitel
• Vill ha ett avslutande avsnitt med repetitionsuppgifter

Författaren Erika Tengrud är MaNO-lärare och har arbetat med elever i särskolan i Malmö sedan 2004.

  • Artikelnr: 40678201
Om serien
Matteresan – matematik för särskolan

Matteresan

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.