Modul matematik 7, bas

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Modul är ett läromedel i matematik för årskurs 7–9 med ren layout och en struktur som underlättar undervisningen för både elever och lärare. Tydliga genomgångar och exempel hjälper eleverna att förstå. Med ett rikligt antal uppgifter på rätt nivå får alla elever förutsättningar att lyckas med matematiken.
 

Modul matematik 7 bas riktar sig till elever som behöver arbeta på basnivå och har för avsikt att ge en enklare ingång till grundboken.
 

Boken innehåller fem kapitel som följer grundboken och handlar om samma matematik. Kapitlens avsnitt innehåller korta och tydliga genomgångar med flera stöttande exempel. Uppgifterna är på endast en grundläggande nivå och eleven skriver sina svar och lösningar direkt i boken. När eleven klarat av uppgifterna i Modul matematik 7 bas finns möjligheten att fortsätta med uppgifterna på Nivå 1 i elevboken.

Modul:
•    hjälper eleven med tydliga genomgångar och stödjande exempel
•    ger eleven förutsättningar att lyckas genom att utmanas med ett rikligt antal uppgifter på rätt nivå
•    underlättar lärarens undervisning genom tydlig struktur och relevant lärarstöd

  • Artikelnr : 51110462
  • Sidor : 144
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024
Om serien
Modul matematik för 7–9

MODUL matematik – rätt nivå för alla elever!

Modul matematik är ett nytt läromedel i matematik för årskurs 7–9. Tydliga genomgångar och exempel, både som text och filmer via QR-koder, hjälper eleverna att förstå. Med ett rikligt antal uppgifter på tre nivåer och tydlig struktur, får alla elever förutsättningar att lyckas med matematiken!

  • Tydliga genomgångar och exempel, både som text och filmer via QR-koder
  • Rikligt antal uppgifter på tre nivåer ger alla elever förutsättningar att lyckas
  • Tydlig struktur och relevant lärarstöd som underlättar undervisningen
  • Basbok för de elever som behöver en enklare ingång till grundboken

Modul matematik är en modern mattebok som ger både eleven och läraren många möjligheter att arbeta med matten på ett bra och utvecklande sätt.

Jörgen Holmquist, Trelleborg

Roliga och utmanande uppgifter som stimulerar eleverna på deras nivå, både med enklare uppgifter i en basbok och med mer utmanande uppgifter.

Annika Augustsson Hindemith, Staffanstorp

Jag gillar att det finns flera nivåer av uppgifter och att eleverna i mina grupper då kan arbeta på den nivå som passar dem.

Karl-Johan Sedig, Jönköping

Inspelad webbträff

Här får du en presentation av Modul matematik och förslag på hur du kan arbeta med Modul i din undervisning. Du får träffa läromedelsutvecklare och lärare som varit med i utvecklingen av Modul.

Inledande uppslag med "Fem snabba" i varje kapitel. 

Tydliga genomgångar och exempelfilmer som nås via QR-koder. 

Ett specifikt avsnitt med problemlösningsuppgifter i varje kapitel.

Begrepp och Sammanfattning sist i respektive kapitel.