Modul matematik 7, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Modul är ett läromedel i matematik för årskurs 7–9 med ren layout och en struktur som underlättar undervisningen för både elever och lärare. Tydliga genomgångar och exempel, både som text och filmer via QR-koder, hjälper eleverna att förstå. Med ett rikligt antal uppgifter på tre nivåer får alla elever förutsättningar att lyckas med matematiken. 
 

De fem första kapitlen i Modul matematik 7 elevbok har gemensam struktur. Kapitlen är uppdelade i avsnitt, där det finns rikligt med uppgifter på tre nivåer. Till respektive avsnitt finns en introducerande uppgift där eleven får möjlighet att träna sin förmåga att kommunicera och resonera. Eleven kan ta del av teorin och exemplen både genom att läsa texten och genom att titta på film via QR-koden vid avsnittets rubrik.
 

Samtliga kapitel innehåller ett särskilt avsnitt med problemlösningsuppgifter där eleven får använda sina kunskaper från kapitlets olika avsnitt för att lösa uppgifterna.
 

Efter problemlösning finns en diagnos i två nivåer. Beroende på resultatet på diagnosen arbetar eleven med Uppföljning för att reparera och repetera kapitlets innehåll. Utmaning är för eleven som behöver mer utmanande uppgifter.
 

Respektive kapitel innehåller även två större uppgifter av mer öppen och undersökande karaktär. Dessa hjälper eleven att träna och tillämpa matematiken. Du som lärare avgör hur ni arbetar med uppgifterna, enskilt eller i grupp, på dator eller för hand.
 

Bokens sista kapitel innehåller fem övningsprov så att eleven kan förbereda sig inför provet som hör till respektive kapitel. För de elever som behöver arbeta på basnivå finns boken Modul matematik 7 bas, som ger en enklare ingång till elevboken.  

Modul:
•    hjälper eleven med tydliga genomgångar och stödjande exempel, både som text och filmer via QR-koder
•    ger eleven förutsättningar att lyckas genom att utmanas med ett rikligt antal uppgifter på tre nivåer
•    underlättar lärarens undervisning genom tydlig struktur och relevant lärarstöd

  • Artikelnr: 51109701
  • Sidor: 384
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2024
Om serien
Modul matematik för 7–9

MODUL matematik – rätt nivå för alla elever!

Modul matematik är ett nytt läromedel i matematik för årskurs 7–9. Tydliga genomgångar och exempel, både som text och filmer via QR-koder, hjälper eleverna att förstå. Med ett rikligt antal uppgifter på tre nivåer och tydlig struktur, får alla elever förutsättningar att lyckas med matematiken!

  • Tydliga genomgångar och exempel, både som text och filmer via QR-koder
  • Rikligt antal uppgifter på tre nivåer ger alla elever förutsättningar att lyckas
  • Tydlig struktur och relevant lärarstöd som underlättar undervisningen
  • Basbok för de elever som behöver en enklare ingång till grundboken

Modul matematik är en modern mattebok som ger både eleven och läraren många möjligheter att arbeta med matten på ett bra och utvecklande sätt.

Jörgen Holmquist, Trelleborg

Roliga och utmanande uppgifter som stimulerar eleverna på deras nivå, både med enklare uppgifter i en basbok och med mer utmanande uppgifter.

Annika Augustsson Hindemith, Staffanstorp

Jag gillar att det finns flera nivåer av uppgifter och att eleverna i mina grupper då kan arbeta på den nivå som passar dem.

Karl-Johan Sedig, Jönköping

Inledande uppslag med "Fem snabba" i varje kapitel. 

Tydliga genomgångar och exempelfilmer som nås via QR-koder. 

Ett specifikt avsnitt med problemlösningsuppgifter i varje kapitel.

Begrepp och Sammanfattning sist i respektive kapitel.