Utkik 7-9 Samhällskunskap grundbok, 2:a uppl
Prova

Utkik 7-9 Samhällskunskap grundbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok och en lärarwebb. De nya upplagorna är både anpassade till Lgr22, och har reviderats vad det gäller text och upplägg

Innehåll och upplägg
Varje kapitel inleds med ett uppslag där man med hjälp av bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse. 

Utkik samhällskunskap innehåller följande kapitel: 
•    Samhällskunskap - att undersöka vårt gemensamma liv (introducerar ämnet och beskriver hur man kan jobba med samhällsfrågor)
•    Arbete och välfärd
•    Individ och gemenskap
•    Medier
•    Lag och rätt
•    Ekonomi
•    Politik och statsskick
•    Demokrati i Sverige
•    EU
•    Internationellt samarbete och globala frågor

För att eleverna ska kunna se de förstått det viktiga i texten finns kortfrågor efter varje uppslag eller längre avsnitt. I varje kapitel finns också förslag på diskussionsfrågor som knyter an till aktuella ämne.  

Koppling till verkligheten
Varje kapitel inleds med ett ”case”, en fiktiv berättelse som tar upp något centralt och och gör stoffet relevant och tränar eleverna på att ställa samhällsfrågor. En gång i månaden läggs en ny SO-gemensam ”Månadens fördjupning” ut på lärarwebben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga. I lärarwebben finns också en nyhetsquiz.

Tränar mot målen
Bokens fördjupnings- och metoduppgifter (F&M) har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna mot målen i Lgr22. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor med bland annat förslag på en samhällsfråga att analysera. Kompletterande material finns på lärarwebb.

Utkik samhällskunskap i korthet:
• helt uppdaterat utifrån Lgr22
• förförståelseuppslag inleder varje kapitel
• löpande finns diskussionsrutor
• kortfrågor efter varje längre avsnitt 
• stöd i arbetet med utvärdering och bedömning 

 

  • Artikelnr: 51101439
  • Sidor: 296
  • Upplaga: 2.5
  • Utgivningsår: 2020
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik utifrån Lgr22

Utkik är Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen på högstadiet! I nya Utkik finns många helt nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

Mer om serien