Gleerups samhällskunskap 7-9, digital, elevlic, 12 mån
Prova

Gleerups samhällskunskap 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups samhällskunskap 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel som är uppdaterat, omarbetat och anpassat för att följa Lgr22. Med Gleerups geografi 7–9 får du och dina elever: 
•    Elevanpassade texter, på två nivåer
•    Stöd för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande 
•    Uppgifter på många olika nivåer

Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Den nya versionen har en ny struktur: 
•    Samhällskunskap - att undersöka vårt gemensamma liv (introducerar ämnet och beskriver hur man kan jobba med samhällsfrågor)
•    Arbete och välfärd
•    Individ och gemenskap
•    Medier
•    Lag och rätt
•    Ekonomi
•    Politik och statsskick
•    Demokrati i Sverige
•    EU
•    Internationellt samarbete och globala frågor
Varje avsnitt inleds med "Förförståelse" som ger möjlighet att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Ett inledande fiktivt case ger underlag för att diskutera en central samhällsfråga som avsnittet behandlar och diskussionsrutor lyfter aktuella frågor.

Interaktivt och multimodalt
Det finns många interaktiva grafer och illustrationer, sammanfattningsfilmer sist i avsnittet och Begreppafilmer på ett flertal språk.

Tester och övningar
Självrättande innehållsfrågor finns i slutet av varje artikel. Och avsnitten avslutas med Repetitions- och reflektionsfrågor med mallsvar för instudering. I fördjupning- och metoduppgifterna (F&M) tränar eleverna mot målen. 

Flexibel struktur ger möjlighet till differentiering
Eleverna kan välja mellan grundtext och lättläst. Dessutom finns texten tillgänglig som talsyntes eller som inläst text. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Guide på modersmål finns på arabiska och persiska.

Lärarmaterialet 
Lärarmaterialet innehåller svar och kommentarer till övningarna i elevdelen. Till förförståelsens bilder, ord och frågeställningar finns det utförliga kommentarer. Dessutom finns det lektionstips och underlag för bedömning. Bedömningsuppgifterna kan vara både kortare frågor och längre utredande uppgifter. 

 

Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik utifrån Lgr22

Utkik är Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen på högstadiet! I nya Utkik finns många helt nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

Mer om serien