Att arbeta språkutvecklande – nyckelfaktor i arbetet med nyanlända elever

I förra veckan höll Gleerups en uppskattad och fullsatt lärarträff med fokus på undervisning av nyanlända elever och svenska som andraspråk. Medverkade gjorde Tiia Ojala och Terese Andersson, båda lärare och författare med lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever och just nu aktuella med ett nytt läromedel för svenska som andraspråk på högstadiet. 

Kvällens föredrag handlade om nyanlända elevers lärande och tog bland annat upp vikten av klassrumskommunikation. Efter träffen fick vi en pratstund med Tiia Ojala och Terese Andersson som berättade om det nya läromedlet och om känslan att få göra skillnad för barnens framtid.  

– Att få vara med på Gleerups lärarkväll var intressant och roligt. Det är alltid spännande att träffa kollegor i en annan del av landet och byta idéer och tankar kring vårt lärarjobb och läromedel. Oavsett var vi arbetar så står vi inför samma utmaningar och att diskutera dessa är alltid givande, säger Tiia Ojala. 

Stöttande material för varje individ  
Båda Tiia och Terese har stor erfarenhet av att arbeta med skolor som har en stor kulturell mångfald. 

– Att få arbeta och lära känna nya kulturer är alltid roligt och utvecklande. Framför allt känner vi att vi kan vara med och påverka och göra skillnad för barnens framtid. Att arbeta språkutvecklande med höga förväntningar är några av nyckelfaktorerna för framgång för dessa barn. En av utmaningarna är att hitta ett stöttande material för varje individ i svenska som andraspråk eftersom i våra klassrum har vi elever som är födda i Sverige och elever som är nyanlända, vilket de är under sina första fyra år i Sverige. Den undervisningen och det materialet hittar man i nya Jalla – raka vägen! säger Terese Andersson

Saknade själva läromedel
Under åren som lärare har både Tiia och Terese haft svårt att hitta passande läromedel och det var så de kom in på arbetet med nya läromedlet Jalla – raka vägen! 

– Vi hade saknat ett läromedel som har cirkelmodellen som utgångspunkt och på den vägen bestämde vi oss att skapa ett gemensamt läromedel för åk 7-9. Det var viktigt för oss att läromedlet blev stöttande bland annat med sina modelltexter och skrivmallar. En annan viktig faktor för oss var att läromedlet skulle vara formativt, vilket det är med sina många muntliga övningar, bearbetningsuppgifter samt bedömningsmatriser. En annan viktig del är att Jalla – raka vägen! är ett läromedel där eleverna får träna sin kommunikativa förmåga, vilket är en grundförutsättning för att utveckla sitt språk, säger Tiia. 

Eleverna mycket nöjda
Författarna har båda höga förväntningar på läromedlet och hur det kommer användas. 

– Vi hoppas att lärarna ute i landet förstår värdet av läromedlet och de många kommunikativa övningarna. Vår granskare och hennes elever har varit mycket nöjda med våra provkapitel, då eleverna själva lyft fram att de utvecklats mer än i den ordinarie undervisningen. Det man ska veta är att arbeta med cirkelmodellen kräver tålamod som betalas tillbaks i kunskapsutveckling som är svår att hitta i andra läromedel. Därför önskar vi att man arbetar noga med varje kapitel i Jalla – raka vägen! avslutar Terese.

Undervisar du nyanlända? 
För dig som har elever i din klass som ganska nyligen kommit till Sverige, finns här tips på nya läromedel, speciellt framtagna för nyanlända elever och för svenska som andraspråk:

Språkkraft - svenska för nyanlända för åk 2-3

Entré svenska för nyanlända för åk 4-6

Jalla – raka vägen! svenska som andraspråk för åk 7-9

Fler tips på material som kan vara till hjälp i arbetet tillsammans i klassrummet.

Material för årskurs F-6

Material för årskurs 7-9