Att stötta kollegor till att bli självständiga användare

Att ha en superuser bland kollegorna på skolan kan bidra till en smidigare användning av digitala läromedel och underlätta samarbetet med Gleerups. Marléne Andersson, läromedelsutvecklare och före detta superuser på Väståkraskolan, delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring den pedagogiska nyttan som uppdraget som superuser ger. 

Marléne Andersson jobbar sedan några månader tillbaka på Gleerups som läromedelsutvecklare för svenska, åk 7-9. Hon har lång erfarenhet av läraryrket och kommer senast från Trelleborgs kommun där hon undervisade i 7-9 på Väståkraskolan. När skolan bestämde sig för att satsa på digitala läromedel så tog hon på sig rollen som superuser för Gleerups. 

Få en samlad bild av användandet 

En central del av uppdraget som superuser var att regelbundet samla in feedback från kollegorna på skolan för att identifiera vad som fungerade bra och vad som behövde förbättras i användningen av de digitala läromedlen. 

Som superuser fungerade Marléne  som ett viktigt språkrör mellan kollegorna och Gleerups och fick genom kontinuerlig feedback en samlad bild av användandet. 

Tillgänglig resurs

En av de viktiga uppgifterna för Marléne som superuser var att vara en tillgänglig resurs för kollegorna, där de kunde ställa snabba frågor och få stöd i användningen av läromedlen.

– Det finns ett värde i  att man kan vända sig till sin egna kollega på skolan och testa sina idéer tillsammans med den innan man provar själv och så vidare, säger Marléne. 

Viktigt att pedagogerna äger sitt läromedel och undervisning

Marléne betonar att superusern spelar en central roll i att stötta och guida kollegorna för att de själva ska kunna bli självständiga användare av de digitala läromedlen.

– Behovet av stöd förändras över tid och det är viktigt att skapa en balans där superusern stöttar utan att göra jobbet åt kollegorna, säger Marléne. 

Ambassadör för användningen 

Marléne betonar vikten av att guida kollegorna så att de kan bli självständiga. Att ta hjälp av supporten från Gleerups, att ha koll på administrativa aspekter som licenser, och att vara en ambassadör för användningen av digitala läromedel på skolan. 

– Slutligen rekommenderar jag att delta i de webbträffar som Gleerups har för att hålla sig uppdaterad och inspirerad, säger Marléne. 

Nyfiken på digitala läromedel? 

Har din skola ännu inte provat Gleerups digitala läromedel? Prova valfritt digitalt läromedel kostnadsfritt  i 30 dagar – som enskild lärare eller flera lärare tillsammans med elever på skolan. Välj det som passar er!

Prova gratis i 30 dagar!

06 Dec 2023